Václav K. Killer

Malíř, grafik a novinář | Painter, graphic artist and journalist

(* 1960 v Praze, kde také žiji a pracuji | * 1960 Born in Prague, where I´am still living and working)

 

Kontakt: vakral@volny.cz

 • Své výtvarné vzdělání jsem ukončil v roce 1983 u profesora Jaroslava Hořánka. Moje ilustrace, kresby a typografické zpracování můžete potkávat na stránkách časopisů a knih již přes dvacet let.
 • Velikou láskou jsou lodě, a to především plachetnice z XVIII. století a období napoleonských válek a také historie našeho C. a K. námořnictva. Dnes již jen málokdo ví, že na lodích jeho císařského veličenstva byl každý šestý námořník Čech, zbraně pocházely ze Škodovky a ocelové pláty a pancíře se vykovávaly ve Vítkovicích. Ze záliby o historii jsem také vytěžil knihu apokryfů Čertův tucet.
 • Některé moje obrazy nalezly cestu i do soukromých sbírek v zahraničí.
 • Všechny obrazy jsou malovány technikou olej na plátně pokud není uvedeno jinak.
 • Od malování k psaní je jen malý kousek. A tak v roce 2002 vyšla kniha historických apokryfů „Čertův tucet“. Tehdy mě legenda českých vydavatelských redaktorek Irena Zítková označila za důstojného pokračovatele Vladimíra Körnera, našeho snad největšího spisovatele historických románů.
 • V roce 2010 jsme společně s Ivanem Brožem napsali knihu „Bůh stál při Anglii“, mapující tažení španělské Velké Armady v roce 1588. Knihu doprovází moje ilustrace.
 • V roce 2012 u příležitosti 100. výročí potopení vyšla kniha „Titanic – nikdo nechtěl uvěřit“, která byla kritikou velmi příznivě přijata.
 • V roce 2015 vydal knihu věnovanou krymské válce v letech 1853-1855 s všeříkajícím názvem Velký švindl.
 • Pokud vás některé dílo zaujalo, případně si chcete prohlédnout současnou produkci, veškeré práce najdete na stránkách galerie Artistico - www.artisticostores.com.
 • Graduated in 1983 under Professor Jaroslav Horanek in his atelier. During the last twenty years you could have seen my illustrations, drawings and graphic works in magazines, on the covers and books.
 • For a long time I have been interested in ships, especially sailing ships from the XVIII. century and ships from the era of the Napoleonic´s Wars, also in history of ours Austrian´s K. and K. Marine. Only a few people know, that every sixth person on the board was Czech, armaments originated from Skoda´s factory and armour was made in Vitkovice in Moravia. My deep interest in history helped me to create a book of apocryfs called "The Devil´s Dozen".
 • Some of my works are part of private collections in our country and abroad.
 • Painting is not that different from writing and therefore the book "Čertův tucet" was published in 2002. The book was appreciated by a legend amongst Czech publishing editors Mrs Irena Zitkova who suggested I was a worthy successor of Vladimir Körner, probably the most distinguished Czech author of historical novels.
 • In 2010 I wrote in cooperation with Ivan Broz a title "Bůh stál při Anglii" (God Stood by England?) mapping The Armada Campaign in 1588. The book is completed by my illustrations.
 • On the occasion of a 100 years anniversary of the tragedy a book "Titanic - None Wanted to Believe" was released and was well received by the critics.
 • All pictures are oil on canvas. Other technic will be put individually.
 • In 2015 he published a book on Crimean War 1853-1855 entitled Velký švindl.
 • If you are interested in any of the paintings, visit the website of the gallery Artistico www.artisticostores.com where you can find a much wider selection of artist´s work.Stránky mých přátel:www.epocha.cz